Son Kelimeler

Hacı Bayram Veli Kimdir, Hacı Bayram Veli Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Hacı Bayram Veli Biyografisi «TIKLA»

mutasavvıf On dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda Anadolu’da yetişmiş olup, Fâtih Sultan Mehmed Hanın İstanbul’u fethedeceğini müjdeleyen büyük velî. İsmi, Nûmân bin Ahmed, lakabı Hacı Bayram’dır. 1352 (H. 753) târihinde Ankara’nın Çubuk Çayı üzerinde Zülfadl (Sol-fasol) köyünde doğdu. 1429 (H. 833) târihinde Ankara’da vefât etti. Hacı Bayram-ı Velî küçük yaşta ilim tahsiline başlayıp din ve fen ilimlerinde yetişti. Ankara’da Melike Hâtun’un yaptırdığı Kara Medreseye müderris oldu. İlmi ve talebe yetiştirmekteki mahâreti ile kısa zamanda tanındı. Herkes tarafından sevilip hürmet gösterildi. Bir gün medreseye birisi gelerek; “İsmim Şücâ-i Karamânî’dir. Hocam Hamîdeddîn-i Velî’nin selâmı var. Sizi Kayseri’ye dâvet ediyor. Bu vazîfe ile huzûrunuza geldim.” dedi. O da, Hamîdüddîn ismini duyunca; “Baş üstüne, bu dâvete icâbet lâzımdır. Hemen gidelim.” diyerek müderrisliği bıraktı. Birlikte Kayseri’ye yöneldiler ve Somuncu Baba diye bilinen Hamîdeddîn-i Velî ile Kurban Bayramında buluştular. O zaman Hamîdeddîn-i Velî; “İki bayramı birden kutluyoruz!” buyurdu ve ona Bayram lakabını verdi. Talebeliğe kabul etti. Din ve fen ilimlerinde yüksek derecelere kavuşturdu. Hacı Bayram-ı Velî, hocasının vefâtından sonra Ankara’ya gelerek doğduğu köye yerleşti. Yeniden talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Sohbetleriyle hasta kalplere şifâ dağıttı. Talebelerini daha çok sanata ve zirâate sevk ederdi. Kendisi de geçimini zirâatle sağlardı. Açtığı ilim ve irfân ocağına, devrinin meşhur âlimleri, hak âşıkları akın etti. Dâmâdı Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî, Şeyh Akbıyık, Bıçakçı Ömer Sekînî, Göynüklü Uzun Selâhaddîn, Edirne ve Bursa ziyâretlerinde talebeliğe kabul ettiği Yazıcızâde Ahmed (Bîcân) ve Mehmed (Bîcân) kardeşler ile Fâtih Sultan Mehmed Hanın hocası Akşemseddîn bunların en meşhurlarıdır. Fâtih’in babası Sultan İkinci Murâd Han, Hacı Bayrâm-ı Velî’yi Edirne’ye dâvet edip, ilim ve mânevî derecesini anlayınca, fevkalâde hürmet göstermiş, Eski Câmide vâzettirmiş, tekrar Ankara’ya uğurlamıştır. Sultan İkinci Murâd Han kendisinden nasîhat isteyince; İmâm-ı A’zam’ın, talebesi Ebû Yûsuf’a yaptığı uzun nasîhatı yaptı: “Tebean içinde herkesin yerini tanıyıp bil; ileri gelenlere ikrâmda bulun. İlim sâhiplerine hürmet et. Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster. Halka yaklaş, fâsıklardan uzaklaş, iyilerle düşüp kalk. Kimseyi küçümseyip hafife alma. İnsanlığında kusûr etme. Sırrını kimseye açma. İyice yakınlık peydâ etmedikçe kimsenin arkadaşlığına güvenme. Cimri ve alçak kimselerle ahbablık kurma. Kötü olduğunu bildiğin hiçbir şeye ülfet etme. Bir şeye hemen muhâlefet etme. Sana bir şey sorulursa ona herkesin bildiği şekilde cevap ver. Seni ziyârete gelenlere faydalanmaları için ilimden bir şey öğret ve herkes öğrettiğin şeyi belleyip tatbik etsin. Onlara umûmî şeyleri öğret, ince meseleleri açma. Herkese îtimâd ver, ahbablık kur. Zîrâ dostluk, ilme devâmı sağlar. Bâzan da onlara yemek ikrâm et. İhtiyaçlarını temin et. Onların değer ve îtibârlarını iyi tanı ve kusurlarını görme. Halka yumuşak muâmele et. Müsâmaha göster. Hiçbir şeye karşı bıkkınlık gösterme, onlardan biri imişsin gibi davran.” Hacı Bayram-ı Velî, ömrünün sonuna kadar İslâmiyeti yaymak için çalıştı. 1429 (H. 833) senesinde Ankara’da vefât etti. Türbesi kendi ismiyle anılan Hacı Bayram Câmiine bitişik olup, ziyâret mahallidir. Vefâtından sonra Bayrâmiyye yolunu talebelerinden Akşemseddîn ve Bıçakçı Ömer Efendi devâm ettirdiler. Hacı Bayram-ı Velî hazretleri, Yûnus Emre tarzında şiirler söylemiştir. Şiirlerinde Bayrâmî mahlasını kullanmıştır. Hacı Bayram-ı Velî buyurdu ki: “Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır.” “Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşâ etmeyiniz. Çünkü bu sırlar, size emânettir. Emânete hıyânet ise, çirkin bir harekettir.” “Nefsinizi dâimâ kontrol altında tutunuz. Ateşe sürüklenmemesi için onu kendi hâline bırakmayınız.” N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlüm, Derd ü gam ile doldu bu gönlüm, Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, Yanmada dermân buldu bu gönlüm. “El-fakru fahrî, el-fakru fahrî” Demedi mi ol âlemler Fahri, Fahrini zikrin, fahrini zikrin, Mahv ü fenâda buldu bu gönlüm. Sevâd-ı a’zam, sevâd-ı a’zam, Bana gelübdür arş-ı muazzam, Mesken-i cânân, mesken-i cânân, Olsa aceb mi şimdi bu gönlüm? Bayram’um imdi, Bayram’um imdi, Bayram ederler yâr ile şimdi, Hamd ü senâlar, hamd ü senâlar, Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm. HABER Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu 7 Aralık 2012 Türk tasavvuf tarihinin önemli duraklarından Hacı Bayram-ı Veli, uluslararası bir sempozyumla anılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınları Kültür Derneği’nin (TÜRKKAD) 14-16 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılacak “Bayramım şimdi” Hacı Bayram-ı Veli Uluslararası sempozyum, 14 Aralık saat 15.00’te Ankara Resim Heykel Müzesi’ndeki açılış ile başlayacak. Ardından 15 ve 16 Aralık tarihlerinde yaklaşık 30’u aşkın yerli yabancı akademisyenin katılacağı oturumlar ise Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye kampüsünde gerçekleşecek. Sempozyumda, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin Türk-Osmanlı tarihindeki önemi ve yeri, tasavvuf düşüncesindeki yeri, İstanbul’un alınışındaki ve Ankara’nın büyükşehir oluşundaki tasarrufları, sufi model olarak devlet ilişkilerinde rolü, tasavvufun günümüz Avrupa’sındaki yeri, velilik gibi konular ele alınacak. ABD, Avusturya, Fransa, Kanada, Bosna ve Türkiye’den 29 akademisyenin bildiri sunacağı program La Edri konseri ile son bulacak.

Hacı Bayram Veli Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Hacı_Bayram_Veli hakkinda bilgi bulunamadi.

Hacı Bayram VeliSözlük Yorumları «TIKLA»

    istatistik galeri kayıt ol üye girişi
    ortam eski reklamsız
    kitap ayracı olarak kullanılan şeyler56sözlük yazarlarının en sevdiği yazarlar6bir kıza kilo mu aldın sen demek212 milyar 400 milyon insanın tuvaletinin olmaması3whatsapp kullanmayan insan11kiralık aşk2avmnin 3üncü katında yaslandığın camın kırılması11Burada Hayaller Gerçekreklamöpüşürken sevgilinin ağzına balgam atmak7survivor all star birincisi merve aydın11yalnızlığı sindirmekteam fortress 23zengin ama mutsuz olmak7survivor all star19mersinli kızlar5kuranı ayağıyla ezen pkknın zekat fitre istemesi6şırnak ın müthiş eğlenceli gece hayatı2merve aydın ın babası28erkek evlat vs kız evlat7samsunlu kızlarmoonlight sonata2bulgaristan türkleri10fatih okullarısakirbabapembe tavsan2hadis dini3sözlük kızlarının bugünkü kıyafetleri10klarnet ustadi sarapci koala9kıvırcık saçlı erkekler7madımak oteli nin yakılmasında ülkücülerin rolü3bacının üniversiteye türbanlı gidip ateist dönmesi12ypg li teröristlerin düşmana korku veren kıyafeti11türkçe şarkılarda geçen mükemmel sözler51antalyayazarları anlatan 1 film 1 şarkı 1 kelime90sözlük erkeklerinin bugünkü kıyafetleri6sözlük yazarlarının itirafları86müslüman olmayanların faize bakışı2sözlükte en sevdiğiniz yazarüniforma hayranı kızlar3başak haznedaroğlukpss 201513avrupada türkiyeyi temsil eden türklertatlı rüyalar2slow loriselazığ denilince akla gelenler16lunpenlunpenluplunpenl uper sözlükten atılsın23yanıkdağ köyü yol yapım çalışmasıtürk erkekleri sevişmeyi bilmiyor17zamanında mesut yılmaz a oy vermiş akpli6
    2 3 52 53 54 55 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
    ara


Hacı Bayram Veli Yorumlar

Yorumla